ALV collage

ALV-forsking

Satellitten er knytt opp mot Høgskulen i Ålesund og forskingsaktiviteten opp mot velferdsteknologi.

Senter for omsorgsforsking

Høgskulen i Ålesund og ALV-møre har tett samarbeid med Senter for omsorgsforsking i Midt-Noreg. Leiar for forskingsgruppa i ALV-møre, Rigmor Einang Anes ved HiÅ,  er også forskar i delt stilling ved Senter for omsorgsforsking.

Høgskulen i Molde

Det er etablert kontakt mellom forskingsgruppa i ALV og forskingsgruppa for funksjonshemming og habilitering ved Høgskulen i Molde. Forskingsgruppene  møtast  2 ganger i semesteret. Ved å dele kunnskap kan forskningsgruppene drage nytte av kvarandre for et sterkere og bedre forskingsmiljø i Møre og Romsdal.

Offentleg PhD

Forskingsgruppa i ALV jobbar for å få på plass ein offentleg PhD i regionen. Offentleg-Phd er eit nytt tilbod for offentleg sektor frå Forskingsrådet.

Forskingsbehov

Forskingsgruppa identifiserar forskingsbehov for å fremme innovasjon innan velferdsteknologi.

Pådrivar og støtte

ALV forsking er pådrivar for å få i gang prosjekt knytt til velferdsteknologi både i kommunane og innan akademinsk forsking. Prosjekt ute i kommunal virksomheit får støtte og veiledning både i søknadsprosess og i gjennomføring av prosjekt.