ALV collage

Prosjekter i satelittene

Satelitt ALV Møre og Romsdal

ALV-Møre og Romsdal er organisert som ein nettverksorganisasjon, der ulike prosjekt ligg som satellittar. Satellittane utgjer læringsarenaer der den tverrfaglege samhandlinga som ALV representerer skal styrke satellittprosjekta, samtidig som ALV haustar kunnskap og erfaring frå satellittprosjekta.

Utfordringar ein møter i prosjekta ønskjer vi å løfte opp som tema i seminar og workshops. Her inviterer vi inn ulike aktuelle aktørar for auka tve