ALV collage

Teknologi utvikling

Møre prøvar ut og testar kjend teknologi. Mykje av teknologien vi kjenner er ikkje tilpassa eller har begrensingar for ulike målgrupper med spesielle behov.

 

VRI-prosjekt

Professor Schaathun ved ingeniørfag jobbar melllom anna med ein prototyp på ein fleksibel platform for multimediakommunikasjon med integrasjon med dørtelefon, videotelefoni, tryggheitsalarm, og valfri/gradert overvaking. VRI prosjektet som omhandlar dette arbeidet vert avslutta i løpet av juni 2014 og rapport vert lagt ut her. 

 pdfreport.pdf