ALV collage

ALV-kurs og undervisning

Tilpasse/utvikle kurspakkar tilpassa ulike målgrupper. I første omgang vert det opplæringspakkar knytt til helse- og omsorgspersonell i kommunane.

Utviklingssenter for heimetenester

Utviklingssenter for heimetenester i Møre og Romsdal nyttar sine læringsnettverk til å spreie kunnskap og samarbeider med Det midtnorske velferdsteknologinettverket 

Høgskulen i Ålesund

HiÅ byggjer undervisningspakkar om velferdsteknologi knytt til bachelor studentar innan fagområda helse, IKT og bygg.

NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal

Nav Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal legg no mykje av si interne opplæring til ALV- møre sin demonstransjonsleiligheit.

Etter kvart som kurs og undervisningsopplegg vert klart vil informasjon bli lagt ut på denne sida.