Lenker

Skrevet .

Morgendagens omsorg - Stortingsmelding 29 (2012 - 2013)

Innovasjon i omsorg - NOU 2011:11

God kvalitet – trygge tjenester

Digital agenda for Norge

Velferdsteknologi

Nasjonal strategi. IKT-forskning og -utvikling

Veikart for innovasjon av velferdsteknologi

Behovsdrevet innovasjon

Veikart for velferdsteknologi KS