ALV collage

Samskaping er mer enn et «honnørord»!

IMG 2257
I samskapingsprosesser  går brukere, ansatte,  marked og akademia  sammen i skjønn forening.
«Jeg Kan» prosjektet er med i et offentlig forsknings og utviklingsprosjekt sammen med Superplus AS, der Høgskolen i Oslo/Akershus og Yale University er med som forskningsinstitusjoner.
Superspeak som utvikles av Superplus, er et dynamisk kommunikasjonsverktøy som per i dag er tilgjengelig på ipad. Målsettingen er å hjelpe mennesker med kommunikasjonsutfordringer.
 
Linn Kathrin Frøland Follum (bildet til venstre), som er ansatt i Ålesund kommune og engasjert i «Jeg Kan prosjektet», tar en master ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I sin master, som omhandler læring i komplekse systemer, tar hun utgangspunkt i Superspeak. I sitt prosjekt bruker hun appen til å etablere ulike funksjonelle ferdigheter for deltagerne som er involvert, for eksempel tall/objekt – forståelse. Videre undersøker hun om verktøyet kan bidra til at ferdighetene generaliseres. 
 
I dag har vi hatt workshop rundt bruk av Superspeak. Marie Moksness Bildet under) ledet oss supert gjennom dagen. Marie er ansatt som produktmanager og atferdsanalytiker i Superplus. Marie poengterte at deltagere i «Jeg Kan» prosjektet har bidratt til et bedre brukergrensesnitt og økt funksjonalitet.
IMG 2249
superspeak 2 

Emneord: Jeg kan, superpluss, masteroppgave, Superplus, workshop