Dialogmøte om god pasientbehandling i framtida.

Skrevet .

Fredag 8.4 samla kommunane, helseforetaket, brukarutvalet og KS seg til dialogmøte. Møtet omhandla korleis ein skal sikre god pasientbehandling i framtida.

I følge smp.no meiner Kristen Rasmussen at det stadig vil bli meir aktuelt med Skype, video, mobiltelefon og telemedisin i Møre og Romsdal. Rasmussen er foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal.

Dette stemmer godt overeins med at vi i ALV ser ei aukande interessa rundt avstandsoppfølging i kommunane.

For å lukkast med dette ser vi også her behov for felles kompetansebygging og -deling, noko som i følge Sunnmørsposten fleire av deltakarane omtalte under dialogmøter. 

Sunnmørsposten avsluttar artikkelen sin på www.smp.no med å sitere Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal: "Vi har et felles mål og må innrette organisasjonene våre. Veien finner vi best sammen."

Abonentar av smp+ kan lese artikkelen her: http://www.smp.no/nyheter/2017/04/10/2030-Hvordan-skal-helsevesenet-takle-eldreb%C3%B8lgen-14570924.ece