ALV collage

Alle fortjener å bli forstått!

2016 11 18 klippÅlesund kommune og Milla Says har skrevet intensjonsavtale om et offentlig forsknings og utviklingssamarbeid for å videreutvikle tegn til tale appen Milla Says til det beste for brukerne. Prosjektet er i regi av "Jeg Kan" som har som intensjon å innføre velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestene til mennesker med en utviklingshemming.
I dag, 18.11.16, hadde samskaperne sin første erfaringsutveksling. Deltagerne var ansatte representert fra flere forskjellige boliger for mennesker med en utviklingshemming, Arbeid og sysselsetting, voksenopplæringen og Utviklingssenteret for for HT, Møre og Romsdal. I tillegg til virksomhetene fra Ålesund var også Ulstein kommune med. Ålesund og Ulstein samarbeider gjennom ALV Møre og Romsdal, og deler kompetanse seg imellom. Ulstein er også i gang med velferdsteknologiprosjekt rettet mot samme brukergruppe som "Jeg Kan".

Dagen i dag vakte engasjement og ga videre motivasjon til å fortsette veien mot ende mer treffsikre tjenester!

Milla Says 2 Milla SAys

Emneord: Jeg kan, Milla Says, Ulstein, Ålesund