ALV collage

"Vi må alle være mannskap!"

ALV-Møre og Romsdal og ressurspersoner fra kompetansemiljøet rundt innovasjon og velferdsteknologi var godt representert under Atea Community sitt arrangement på Color Line stadion 29.september. Gjennom at personer i ALV-nettverket bidro før og under arrangementet fikk partnere i ALV-Møre og Romsdal delta gratis.

cecilie community jpegCecilie Campbell, prosjektleder i Ålesund kommune, holdt et engasjerende innlegg om mobilisering og samskaping som begreper for å komme i mål med treffsikre teknologiske løsninger, som også kan bidra til tjenesteinnovasjon.

"Her kan ingen være passasjerer, vi må alle være mannskap!"

Akademia, kommune, bruker og næringsliv må samarbeide som likeverdige parter. Vi må legge fra oss gamle kulturer og sette oss rundt samme bord. I tillegg må vi lete etter pådriverne, de som tør og vil, sa hun i sitt foredrag. Hun understreket også at vi må se muligheter ved bruk av velferdsteknologi for personer i alle aldersgrupper. 

 

øivind community kuttØivind Strand, førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap ved Avdeling for International Business ved NTNU i Ålesund dro frem teorier i forhold til teknologiaksept og variabler på dette. Han snakket også om bevisstheten rundt «symmetrisk verdiskaping». Dersom partene som samarbeider rundt et prosjekt ikke føler at gevinstene er noenlunde likeverdig så blir motstanden større. Øivind oppfordret næringsliv og kommuner å kreve akademias nærvær i disse prosessene som nå pågår i kommunene. «Da slipper man å gå i de grøftene som allerede er gravd, og kan heller gjøre nye og spennende feil", som han sa med glimt i øyet. Veien blir til mens man går. Han tematiserte også diffusjon, og verdien av insentiv til de som gjennomfører endringer og sørger for innsparinger, noe som motiverer til videre endring.

På parallellsporet for helse og velferdsteknologi besto, i tillegg til Cecilie og Øivind av to andre innlegg. Jens Espeland, som er lege (spesialist i allmennmedisin) som fortalte om resultatene fra det første norske studien på helseoppfølging på avstand. Resultatene viser store gevinster både for brukere, pårørende og helsevesen. Jan Holm, leder i Safemate, fortalte om løsningene Safemate leverer innen trygghetsteknologi. Deres løsninger er kunngjort som vinner av det første virkelig store anbudet innen lokaliseringsteknologi i Norge og skal leveres til kommunene Trondheim, Bergen, Tromsø, med fleire.

ALV-Møre og Romsdal hadde egen stand på messeområdet, med informasjon om nettverket og mulighet for å diskutere velferdsteknologi. Dialog med leverandører, kommuner, forskere og brukere gir alltid ny innsikt!