Vi trenger din historie!

Skrevet .

Rullestol barn skyver
Vi ønsker å invitere deg til å fortelle din historie om hva som er viktig for deg i hverdagslivet og i møte med helsetjenester.

Hva er viktig for deg?

En måte å komme nærmere en forståelse av noens problem på er å lese fortellinger om hva personer opplever som utfordrende i hverdagen. Fortellinger kan slik være viktig kunnskap for å utvikle en tjeneste som er tilpasset innbyggernes behov.

Hvem er du:

Du er en person som vil fortelle hva som er viktig for deg. Du kan være pårørende eller pasient/bruker av helsetjenester. Du kan være ung eller gammel, historien din kan høre til innenfor alle felt der du tenker at teknologi eller tjenesteutvikling kunne endret din mestringsevne og opplevelse av trygghet og frihet.

Du kan gjerne være anonym – men om du ønsker å få invitasjoner om aktuelle arrangement fra ALV Møre og Romsdal kan du legge igjen din mailadresse. Lenken for innsending av fortellingene vil være åpen fra 01.07-01.09.2016

Lenke til svar: https://www.onlineundersokelse.com/s/cb5e51a

Hvordan skal fortellingene brukes?

Tjenesteutvikling og utvikling av velferdsteknologi:

Fortellingene vil være med på å gi ALV-Møre og Romsdal og deres samarbeidspartnere mer innsikt i befolkningens behov og slik gi grunnlag for arbeidet med å utvikle produkt og tjenester.

Forskning:

Fortellingen kan gi grunnlag for publisering av artikler. I all publisering vil en sørge for at det som utgis er uidentifiserbart og anonymisert.

Her kan du lese invitasjonen: Vil_du_fortelle.pdf