ALV collage

Invitasjon til ALV-brukargruppe

Invitasjon alv brukergruppeRåd og organisasjonar for ulike brukargrupper i Møre og Romsdal inviterast til å delta med inntil 2 faste representantar kvar (+ ev. ledsager).

ALV-brukargruppe blir etablert etter avtale med deltakarar frå ulike råd og organisasjonar under dialogmøte for økt samhandling mellom brukarorganisasjonar og ALV-Møre og Romsdal, 2.april 2016.

Invitasjonen er sendt ut til fylkeslag. Der organisasjonane ikkje har fylkeslag er invitasjonen sendt til lokallag. Truleg er det organisasjonar vi ikkje har oversikt på, så ta gjerne kontakt dersom denne ikkje har kome fram!

Invitasjonen er og sendt ut til kontaktpersonar i kommunane, for vidaresending til Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede (eller tilsvarande).

Her kan du lese invitasjonen.