ALV collage

Brukernes behov i førersetet!

superspeakHva er vel bedre enn at brukernes behov står i førersetet ved produktutvikling og tjenesteinnovasjon? 

Kommunikasjon er en viktig del av livet. Det ligger mye livskvalitet i å forstå og å bli forstått.

I "Jeg Kan" prosjektet som eies av Ålesund kommune, er tilrettelegging for best mulig kommunikasjon en av målsetningene. Dette fordrer at vi må ut å se hva markedet har å tilby, og i tillegg gi markedet informasjon om faktiske brukerbehov. Hvordan skal vi ellers få best mulige løsninger til brukerne?

"Jeg Kan" prosjektet er derfor med i et Offentlig Forsknings og Utviklingsprosjekt sammen med Superplus, Glenne regionale senter for autisme (Sykehuset i Vestfold), Høgskolen i Oslo og Yale University.
Prosjektet er sponset av Innovasjon Norge. 

I forbindelse med prosjektet ble det den 13. mai arrangert en workshop i Ålesund. Tema som brukerens og tjenesteutøvers behov, kommunens bestillerkompetanse og uttestingskompetanse stod i fokus. Det vi lærer ved å delta i prosjektet er overførbart til andre prosjekter.

Vi skal bidra til utviklingen av kommunikasjonsappen SuperSpeak som tar utgangspunkt i at læring henger sammen med motivasjon. SuperPlus har overført  kompetanse fra spillpsykologi inn i læring. For "Jeg Kan" er dette et svært interessant prosjekt å være med på, da en ser at læring i forhold til kommunikasjon ofte mangler den viktige læringstriggeren;  motivasjon. Hvorfor skal det ikke være gøy å lære, også for mennesker med en utviklingshemming? 
Vi er med og følger utviklingen av SuperSpeak.

 

 

Emneord: Brukerinnvolvering, Jeg kan, Superspeak