ALV collage

Teknologi gir bedre liv.

Artikkel Jeg kan ElektronikkFlott artikkel i "Elektronikk - tidsskrift for IT og telekom" om "Jeg kan"-prosjektet i Ålesund kommune!

 

"Yngre funksjonshemmede i "Jeg kan" prosjektet i Ålesund opplever at bruk av teknologi i forma av digital dagplanlegger og andre tekniske hjelpemidler øker livskvaliteten. - Vi har allerede sett gode resultater, sier fagansvarlig for velferdseteknologiprosjektet, Tom Markus Holsbø."

Les hele artikkelen her. 

Emneord: Jeg kan, teknologi, livskvalitet