Læringsnettverk

Skrevet .

Læringsnettverk

 

ALV-Møre og Romsdal er svært glad for at 7 av partnerskapskommunene benytter læringsnettverket som startet 15.februar til å lære mer om tjenestedesign og velferdsteknologi.

ALV-Møre og Romsdal er ikke arrangør av dette læringsnettverket, men prosjektlederen er leid inn som kompetanseressurs. Hun ser at ALV-Møre og Romsdal har positiv nytte av å vere tilstede, både med tanke på kompetanseutveksling og innsikt i prosessene som læringsnettverket bidrar til i starte opp i kommunene. 

Arrangør for læringsnettverket er Utviklingssenteret for hjemmetjenester (UHT), og samlingen 15.februar er den første av tre samlinger i læringsnettverk for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi for kommunene på Sunnmøre. Opplegget for læringsnettverket er utarbeidet i tett samarbeid mellom NTNU og UHT, og blir også gjennomført i tett samarbeid mellom NTNU og UHT i NTNU sine lokaler i Ålesund.

 50 deltagere, 10 team og 9 kommuner

Det var til sammen 50 personer påmeldt fordelt på 9 kommuner, 10 team og 4 resurspersoner. De ulike kommunene stilte med tverrfaglige team bestående av fagpersoner innen helse og velferd, personer fra IT, bygg og plan. Alle team hadde gjort et forarbeid før de møtte på første samling med å velge et tema ut fra kommunen sitt behov for å forbedre tjenesten. Kommunene stilte med følgende tema:

Metodikk fra tjenestedesign og innovasjonsverktøy fra KS og Samveis

Første samling besto i hovedsak i å spisse eller endre tema inn i en håndterbar størrelse, og teamene jobbet derfra med å beskrive dagens tilbud i en tjenestereise. Bakgrunnen for å synliggjøre dagens tjenesten i en tjenestereise er å avdekke behov for endring, og for å synliggjøre aktører som må involveres i etablering av en ny og forbedret tjeneste.

Frem  til neste samling skal teamene utføre en behovskartlegging gjennom dialog med brukere i egen kommune og bruke det som utgangspunkt i arbeidet mot løsning på neste samling

Verktøyene som ble benyttet i første samling er hentet fra Samveis veikart for tjenesteinnovasjon, KS sitt innovasjonsverktøy N3-nytt, nyttig og nyttiggjort og metodikk fra The Double Diamond (British Design Council). 

Kontaktperson hos Utviklingssenter for hjemmetjenester er: Brit Steinnes Krøvel