Jeg kan! i Ålesund i samarbeid med Superplus

Skrevet .

Workshop2Jeg kan! er et innovasjons og velferdsteknologiprosjekt i Ålesund kommune, som
retter fokus mot mennesker med en utviklingshemming, pårørende og tjenesteytere.
Det overordna målet for prosjektet er å bidra til økt livskvalitet hos bruker, ved systematisk innføring av velferdsteknologi.

Workshop for teknologiutvikling med tilpasset brukergrensesnitt

For at prosjektet Jeg kan! skal kunne få ut hele sitt potensiale, har det kommet helt tydelig frem gjennom prosjektet, at vi ikke bare kan ta i bruk teknologi som allerede er på markedet. All teknologi må tilpasses den enkelte, og nye behov dukker opp underveis. For at brukerne skal kunne være med på å påvirke utviklingen av teknologi, er det helt avgjørende at vi som jobber med prosjektet er fremoverlent og jobber utradisjonelt For at brukerens stemme skal bli hørt og tatt i betraktning, må prosjektet inn på nye arenaer og etablere nye samarbeidsformer. I begynnelsen av juni hadde derfor prosjektgruppen i Jeg kan!, ALV- Møre og Romsdal, og Superplus en workshop, i forhold til innovasjonsarbeid og produktutvikling.

Kim Daniel Arthur , som representerer Superplus, arbeider med å utvikle spill og apper for mennesker med autisme. Han har svært lang erfaring i spillbransjen og ønsker nå å bruke sin kompetanse til å utvikle teknologiske løsninger som kan bidra til økt livskvalitet for denne
brukergruppen. På veien har han lært svært mye om innovasjon og hvordan strukturer og kulturer både kan hemme og fremme innovasjonsprosesser og gode løsninger.

Målet for møtet var å finne samarbeidsmuligheter. Ønsket er at vi skal finne en plattform, der brukerens behov er utgangspunktet for utvikling av nye anvendbare apper. Konklusjonen ble at et samarbeid mellom Ålesund kommune, ALV-Møre og Romsdal og Superplus skal kunne være et godt utgangspunkt for at vi skal kunne lære av hverandre, til brukerens beste. Det blir nytt samarbeidsmøte til høsten, der vi går mer konkret inn på behovene og mulighetene for faktiske løsninger.

Til stede var; Kim Daniel Arthur (Superplus)
Anne Jensen (teamleder, Bo og miljøtjenester), Tom M. Holsbø (fagansvarlig, Bo
og miljøtjenester), Tone Kirkhorn (prosjektleder/representant for ALV-Møre og Romsdal)
og Cecilie Campbell (fagutvikler/prosjektleder, Jeg kan!).